Patothom Pa'tothom  

 

Proyectos de transformación social con el teatro - Forn de teatre Pa'tothom

 

 

PROYECTOS SOCIALES / PROJECTES DE INTERVENCIÓ SOCIAL

FORN DE TEATRE PA'TOTHOM

 

D'avui per demà - joves

Teatre per una economia solidària

Joves amb necessitats educatives especials

Xarxa BCN Antirumors

The TIP - Theatre Tools for Islamophobia Prevention (UE)

Xavalartes - infants

Escola Popular - Infants i joves

Cicle formatiu de grau superior d'Integració Social

Anvers el futur

 

Teatre per a AMPAs
Educació Diputació Bcn

Escola Cintra - necessitats educatives específiques.

De professió: PARES

Teatre invisible

Tallers de teatre participatiu i assetjament escolar en àmbits escolars.

Trames familiars - Teatre feminista les relacions familiars a l'actualitat

Teatre, dona i feminisme

Teatre comunitari

 

“No basta con reclamar del teatro sólo conocimientos, reveladoras reproducciones de la realidad. Nuestro teatro debe despertar el gusto por el conocimiento, debe organizar el placer en la transformación de la realidad. Nuestros espectadores no solamente tienen que escuchar de qué modo se libera Prometeo encadenado, sino que también deben ejercitarse en el placer de liberarlo. Todos los gustos y placeres de los inventores y descubridores, todos los sentimientos de triunfo que experimenta el libertador, tienen que ser enseñados por nuestro teatro”.

Bertolt Brecht

Més informació....

C/ Lluna, 5 baixos Barcelona Tel.+34 934429282- -- Mail info@patothom.org
facebook Facebook
 

PROJECTES ACTUALS

 

 

 

 

 

Forn de teatre Pa'tothom - obra de teatro con jóvenes

 

Teatro con jóvenes en Pa'tothom

 

 

D'avui per demà - joves

 


Els joves s'endinsen en un projecte anual de formació que acaba en la presentació d'una obra. Es vinculen d'una manera personal i no remunerada i segons les seves capacitats i amb implicació, respecte i progrés aniran formant-se a si mateixos i el grup.

Mitjançant el teatre el jovent pot explicar situacions per a ells importants i tot debatent amb els altres companys trobin eines per enfrontar-s'hi.

Aquest projecte integra moltes accions des d'una perspectiva lúdica tot motivant i activant des d'un aprenentatge actiu.

Objectius

* Dotar als joves d'eines que els hi serveixin per a encarar problemes que tenen, per parlar-ne i analitzar-los. El teatre esdevé un mitjà que permet un intercanvi d'experiències, de difusió d'idees i com a revulsiu social.
* Aconseguir que el taller sigui un recurs d'oci. Aquest temps és ideal per a treballar la socialització i per a compensar almenys parcialment la falta d'igualtat d'oportunitats.
* Aquest apoderament passa també per assumir responsabilitats. Els grans sovint han d'assumir una tasca amb els més joves o nous tot ajudant-los a entendre les claus del teatre.


Els objectius pedagògics

* Fer servir el teatre participatiu com una forma alternativa d'aprenentatge tot treballant els valors i les habilitats socials de les joves.
* Aprendre a què es coneguin i es valorin a si mateixos i valorin als altres.
* Posar en contacte als joves amb un entorn diferent de l'escola i l'ambient familiar.
* Ser un recurs extraescolar divertit i educatiu.
* Generar un procés que els comprometi i engresqui tot partint d'ells mateixos, dels seus desitjos i els seus problemes.
* Treballar la interculturalitat i el gènere com a eixos fonamentals en la nostra concepció social. Es pretén un debat actiu en un marc de convivència.
* Potenciar el que ofereix el teatre com a eina de creixement personal i social.
* Descobrir les emocions, el cos, els ideals, l'expressivitat, la imaginació, la creativitat... l'altre, la societat.

 

Coordinador pedagògic: Jordi Forcadas

Al 2019 ha estat finançat en un 50% per:


Ajuntament de Barcelona

POTS RECOLZAR AQUEST PROJECTE!!

 

Inici

 

 

 

 

 

 

 

Cooperativa Giolli - Teatro del Oprimido

Líder:
Cooperativa Giolli

 

   

Forn de teatre Pa'tothom de Catalunya

Fundación Red Incola de Valladolid, España

The TIP - Theatre Tools for Islamophobia Prevention

Herramientas teatrales para la prevención de la Islamofobia

 

 

Proyecto europeo entre Italia, Francia y España que proporcionará, apoyará o creará contextos de debate entre organizaciones, investigadores y personas que conocen el tema para crear otra línea para combatir la islamofobia. Para ello, se procurará generar herramientas teatrales que ayuden a ello.

La construcción de estrategias se estudiará a través de acciones artísticas para crear un debate que pueda contribuir a las organizaciones y formadores en el área de la lucha contra el racismo y la islamofobia.

Todo este trabajo irá acompañado de reuniones nacionales e internacionales, creación de sinergias y una investigación sobre la islamofobia.

 

 

 

Financiado por:

 

 

 

 

Inici

 

 

 

 

Teatro del Oprimido contra los poderes financieros.
Teatro foro.
Grupo de teatro - Economía.
Forn de teatre Pa'tothom.

 

Forn de teatre Pa'tothom - ESS


Teatro por una economía solidaria

- Contra los poderes financieros

Desde octubre de 2015, el Forn de teatre Pa'tothom convoca de forma regular a un grupo de 15 personas que trabajan para descubrir al público las dinámicas ocultas del actual sistema económico y político.

El objetivo es montar una obra de teatro que ponga al desnudo los abusos del poder económico-financiero que marca la agenda del poder político.

Este grupo analizará en profundidad el despliegue del capitalismo, neoliberalismo, la globalización, los mercados, etc. y tratará de reflejar en escena los flujos de poder para explicarlos, denunciarlos, y promover un cambio legislativo.

Los poderes financieros -que se autodenominan democráticos- a pesar de estar tan alejados de los Derechos Humanos y de las consecuencias sobre la población, no dudan en presionar a los políticos y debilitar las estructuras democráticas para favorecer sus intereses: generar beneficio económico propio.

Y por ello, nace la desafección hacia los políticos y la política (que no se ha globalizado) que ha perdido fuerza delante la fuerza del dinero. A su vez la población pierde la única oportunidad de hacer frente al poder financiero: la política.

 

Article: DEL BANCO AL AULA, VIOLENCIA FINANCIERA. SomAtents

Actualment treballem l'obra de teatre Pla Il·lusió, que tracte de la ingerència dels bancs a les aules.

 

 

CONSULTAR LAS ACCIONES REALIZADAS POR LA ENTIDAD ENCAMINADAS A UNA ECONOMIA SOCIAL Y SOLIDARIA

 

 

Inici

antirumors

Teatro foro  contra el racismo. 
Forn de teatre Pa'tothom.
Teatro del Oprimido

Mustafà és al replà - Acció antirumors

Xarxa Barcelona Antirumors


L'objectiu del Forn de teatre és lluitar contra els rumors i estereotips que es maneguen socialment sobre certs col·lectius per a aconseguir mantenir-los en un estatus social que convé al sistema, ja sigui mitjançant els mitjans de comunicació, els partits polítics o ciutadans de peu. I l'aportació a aquesta lluita és l'obra de teatre fòrum "Mustafà és al replà".
El Forn de teatre Pa'tothom participa en aquesta iniciativa que neix del Pla Barcelona Interculturalitat promogut per l'Ajuntament de Barcelona.

Basats en les teories de la Lola López i Rafa Crespo va néixer una xarxa d'entitats i persones que es configuren com agents antirumors, que vol afavorir la convivència desmentint els tòpics relacionats amb la immigració que envolten el nostre dia a dia.

Com a part de l'Estratègia Antirumors, el juliol del 2010 es constitueix la Xarxa BCN Antirumors que treballa des d'àmbits diferents, però amb un objectiu comú: detectar els principals rumors sobre la immigració que afecten la convivència. L'Estratègia desenvolupa diferents vies d'acció per la desarticulació dels rumors utilitzant sempre una eina clau: la informació rigorosa i objectiva.

Disposeu del MANUAL ANTIRUMORS (Manual per combatre rumors i estereotips sobre diversitat cultural a Barcelona) que podeu baixar i imprimir. També disposeu d'altres documents al Web de la Xarxa Antirumors i del “Catàleg d'Activitats Antirumors. Una aposta per la interculturalitat”

A partir de juliol de 2018, el Forn de teatre Pa'tothom forma part de la Comissió d'Estratègia Antirumors.

 

Inici

 

 

 

Escuela de padres - Forn de teatre Pa'tothom

Teatre per a debatre en context educatiu. Forn de teatre Pa'tothom

 

OBRES DE TEATRE per a DEBATRE PER A AMPAs

Realització d'obres de teatre per a obrir un dabat arreu de Catalunya (exceptuant Barcelona Ciutat), tot representant alguns problemes en que es poden trobar actualment les famílies. Les representacions donaran peu a establir una recerca de solucions amb el públic per aquests problemes. Es treballarà sobre tot amb dues obres de teatre:

"Són coses de nens!" - Obra de teatre sobre l'assetjament escolar i el ciberassetjament.

"El rol de la dona en la funció educativa" - Escenificació d'una obra de teatre que aborda el tema del rol de la dona en la funció educativa actualment, la doble jornada laboral i la participació activa a l'escola, la presència a diferents espais de la vida dels seus fills. Pot tenir ajuda? Pot demanar-la? Debatrem i coneixerem els errors més recurrents de les famílies alhora d'educar en la igualtat de gènere, donant eines per saber transmetre aquests valors.

 

Altres ofertes de teatre per a famílies les pots trobar aquí.

 

Activitats finançades en un 80% per:

Forn de teatre Pa'tothom - Diputació

 

NOTA: Aquest finançament no inclou AFAs de la Ciutat de Barcelona. Però podeu demanar-nos un pressupost.

 

Inici

 

 

 

 

 

 

Teatre_forum_contra_discriminació_dona_al_mon_laboral

 

 

Teatre, dona i feminisme

 

El Forn de teatre Pa'tothom treballa amb el Teatre de l'Oprimit els ideals feministes i situacions específiques que viuen les dones tot seguint les línies de la perspectiva de gènere de l'entitat.

Per això ha muntat diverses obres de teatre en aquest sentit tot imprimint-lo a tots els muntatges en que treballa.

Actualment tenim dues feines a destacar.

La mama tot ho pot! - El rol de gènere a l'educació i la cura dins les famílies. Cura, educació dels infants, valors, etc.

Què, te'n surts? - Dona i món laboral. Discriminació, sostre de vidre, etc.

Ambdues aprofundeixen en l'estudi de les construccions culturals i socials on s'atribueixen rols que s'identifiquen amb el que és el femení i el masculí, que moltes vegades no són justos.

 

 

Inici

 

 

 

 

 

 

 

 

On és el centre - Teatre comunitari

Fer una creació, muntatge i representació d’una obra de teatre comunitari al barri del Raval, que es basi en la visió dels veïns i veïnes, però que hi hagi gent d’arreu de Barcelona per a parlar del centre, de Ciutat Vella.

El teatre de caire comunitari a Barcelona, centrat en el barri del Raval, és una manifestació i expressió artística que sorgeix de la premissa de que l’exercici de l’art és un dret, com l’educació i l’aliment i per tant és responsabilitat de la comunitat assumir-ho i no delegar-lo a artistes que potser es troben lluny de la comunitat.  Aquest tipus de teatre és de i per la comunitat. No sols és una excusa per a fer una activitat lúdica (que també) sinó que es vol crear un espai de construcció des del col·lectiu envers als altres.

Convocar tota mena de persones i entitats –amb un ampli ventall de perfils–, recuperar el sentit de barri tot recollint diferents visions i perspectives del que representa “el centre” de Barcelona. El procés servirà per parlar de lluites del barri del Raval i de Barcelona, on el treball dels veïns i veïnes hagi estat cabdal. A través del Teatre participatiu, el teatre imatge i el Teatre de Creació Col·lectiva s’estudiarà les problemàtiques més importants per a la gent per tal de consensuar un muntatge conjunt.

S'ha fet un projecte participatiu per a muntar una obra de teatre comunitari, afavorint els coneixement i cooperació entre entitats i persones que vulguin fer una crida per a formar part del procés de creació teatral.

Projecte que comença al 2018 i ha continuat aquest 2019 amb el suport Interferències i l'Ajuntament de Barcelona

 

Finançat en un 50% pel Departament de Relacions Ciutadanes - Drets de Ciutadania, Cultura, Paricipació i Transparència del Ajuntament de Barcelona

Ajuntament de Barcelona

 

 

Inici

 

 

 

 

 

Teatre fòrum feminista sobre la tasca que realitzen les dones a la llar i la família

 

TRAMES FAMILIARS

 

Projecte que analitza la feina i els rols de la dona com transmissora de valors a la família mitjaçant el teatre fòrum.

Projecte de creació col·lectiva d’una obra de teatre fòrum per a posar sobre la taula un debat sobre la maternitat, la cura dels infants i els valors que els hi estem transmetent. També la situació de la dona en l’exercici professional i la seva vida privada i la discriminació que pateix.

Es tracta de fer una creació i posteriorment 3 representacions per a diferents entitats que vulguin treballar el tema a Barcelona Ciutat.

 

Finançat en un 50% per l'Ajuntament de Barcelona

Ajuntament de Barcelona

 

 

Inici

 

 

 

 

 

 

 

Teatre participatiu i assetjament escolar

Tallers a l'àmbit escolar

El taller treballarà amb els alumnes el desenvolupament de la temàtica i els conflictes que viuen a l'àmbit escolar, d'una forma lúdica i participativa, per a arribar a la resolució positiva i la reflexió conjunta sobre certs problemes.
Aquest taller també esdevé en una forma de treballar l'assetjament escolar amb recursos didàctics diferents dels que es troben a l'àmbit escolar.
Es treballarà l'empatia, l'assertivitat i la resolució de conflictes.
Dirigit a grups de joves de 6è de primària fins a batxillerat.

Objectius pedagògics

- Informar als joves, referents i entitats d'educació formal (i no formal) sobre l'assetjament escolar i el ciberassetjament.
- Crear un espai de diàleg per a parlar del tema de manera distesa i amb una visió jove.
- Informar sobre maneres d'actuar en aquests casos.
- Sensibilitzar a joves sobre el tema i informar-los.

.

 

Projecte sense finançament.

Podeu demanar un pressupost

 

 

 

 

 

Teatro foro sobre dependencia

jordi q.e.p.d.

 

Anvers el futur

Projecte: Teatre amb persones en 3er grau, consumidors de metadona


El teatre pot formar part dels processos engegats per institucions que treballen en el tractament de l’addicció a les drogues (i usuaris de metadona) tot creant un espai social alternatiu per a aquestes persones i orientat a aconseguir el control i l’extinció de les conductes addictives i a facilitar la integració social. Es tracta de facilitar la creació d’un univers relacional nou que permet construir patrons de comunicació individuals i socials per a la persona i per al grup. S'han de crear poc a poc nivells cada vegada més alts de responsabilitat personal i social.

• Dificultat o manca de relacions què no tinguin relació amb l'ambient de les drogues.
• Dificultat per integrar-se en activitats laborals i de lleure. S'ha de treballar hàbits (horaris, dates, higiene) i habilitats socials (empatia).

El Forn de teatre Pa'tothom amb les seves metodologia teatrals pot treballar la base que permeti desenvolupar certes habilitats socials, interacció social, entre altres aspectes de creixement personal, social i higiènic-sanitari. A més, aquest tipus de metodologia teatral dóna l'oportunitat d'intercanviar opinions i donar oportunitat als usuaris per a treballar la seva problemàtica, és un espai d'escolta activa, assertiu, empàtic i de creativitat.

 

Direcció escènica: Jordi Forcadas

 

Lloc: Seu del Forn de teatre Pa'tothom

des del 2017 sense recolzament.

POTS RECOLZAR AQUEST PROJECTE

Inici

 

 

 

 

 

Teatro del Oprimido contra el racismo estructural

Instituts contra el racisme

Projecte: Teatre contra el racisme subtil i l'aporofòbia

Projecte de suport a estaments educatius de Barcelona per a lluitat a favor de la interculturalitat amb obres de teatre fòrum. Es vol apropar a les AMPAs, famílies, professorat i l'alumnat un qüestionament sobre el racisme subtil, que és, segons una diagnosi realitzada a l'entitat en 2013, la forma més reiterativa de sostenir un sistema injust de discriminació. Es tractaria de respondre a una demanda existent de diferents centres educatius, per a realitzar l'obra de teatre Mustafà és al replà que lluita contra el racisme més estès, el que es manifesta quotidianament, i que s'adopta sense pensar en els perills que entranya per la convivència. És a dir, el racisme subtil que -per a descriure'l fàcilment- és el que diu: "jo no sóc racista però...".

El teatre als centres educatius amb una finalitat pedagògica, esdevé doncs, en una falca que cadascú dels participants pot fer d'eco de què ha rebut. Tot pensant que Mustafà és al replà és una bona feina, garantida per a 5 anys de representacions. Malauradament, encara guarda tota la seva actualitat. Voldríem arribar a centres educatius de barris pobres, encara que la majoria de vegades ens ho demanen altres tipus d'institucions. Però no ens tancarem a un sol perfil de centre. Analitzarem les problemàtiques que plantegen, moltes relacionades amb l'assetjament escolar.

 

Mirar DOSSIER DE L'OBRA

Es disposa d'una unitat didàctica.

Inici

 

 

 

 

Teatro del Oprimido Ciclos formativos integración social

 

Cicle Formatiu GS d'Integració Social

El Forn de teatre Pa'tothom ofereix una formació de Teatre de l'Oprimit inserida dins de les línies ofertes per aquest grau.

Taller de Teatre de l'Oprimit per a Cicles Formatius de Grau Superior en Integració social ajuda desenvolupar les competències que adquireix l'alumnat amb aquest títol, és a dir programar, organitzar, implementar i avaluar les intervencions d'integració social aplicant estratègies i tècniques específiques, promovent la igualtat d'oportunitats, (...)".


El Teatre de l'Oprimit permetrà abordar problemàtiques socials des de l'alumnat participant tot promovent el debat, el diàleg i la recerca de solucions.


Consisteix en 6 sessions de 2 hores. Forn de teatre Pa'tothom compte amb experiència a com ara l'Institut Miquel Tarradell, Institut la Bastida (Santa Coloma) i l'Institut Joan Maragall.

 

Inici

 

 

 

 

 

Teatro diversidad funcional

Solidaritat amb teatre

Escola Viver Castell de Sant Foix
Joves amb necessitats educatives especials

 

El Forn de teatre Pa'tothom col·labora amb l'Escola Viver Castell de Sant Foix fent tallers de teatre pel seu alumnat. L'escola procura la integració socio-laboral de l'alumnat a través la preparació i capacitació del infants i els joves pel món laboral.

El teatre s'ha constituït com a un element clau per a aconseguir aquest objectiu, complementant altres línies pròpies com la jardineria i horticultura ornamental.

El projecte teatral dona als joves eines per a la vida quotidiana: seguretat, autonomia, capacitat de comunicar-se; els ajuda a plantejar-se coses, a vegades difícils d'abordar acadèmicament i contribueix amb l'augment de la seva autoestima.

Podeu cosultar la WEB del centre: Escola Viver Castell de Sant Foix

Aquest any s'ha rebut el suport de la Fundació Andruxai, que ha apostat pel projecte.

A ANDRUXAI treballen per a la transformació social mitjançant el foment de la creativitat i l'acompanyament d'altres entitats que gaudeixen d'un gran potencial humà però requereixen suport per a la implementació dels seus projectes.

Projecte finançat per l'Escola Viver de Sant Foix i amb el suport en un 73% per:


 

POTS RECOLZAR AQUEST PROJECTE

Inici

 

 

Teatro con niños.
Forn de teatre Pa'tothom.
Teatro del Oprimido

 

 

Xavalartes

Mobilitzar i preparar als infants per tal que puguin analitzar la realitat que els envolta, mitjançant el teatre, apoderant als participants de manera democràtica alhora que lúdic-pedagògica.

 

Xavalartes és el nom de la companyia de infants de 10 a 12 anys que participa tot l'any en una formació teatral on s'aprofita per a tocar els temes que els hi preocupa.

El projecte es du a terme des de fa quatre anys amb infants del barri del Raval. En aquest grup s'han parlat de temes de gènere, de convivència i de les relacions entre nens i nenes. S'han implementat sobre tot tècniques de teatre interactiu i jocs per a muntar una obra de teatre.

 

 

POTS RECOLZAR AQUEST PROJECTE

 

Inici

 

 

 

Forn de teatre Pa'tothom - Escola Cintra

 

Cintra- Forn de teatre Pa'tothom

Escola Cintra

L'Escola Cintra vol recuperar del fracàs escolar adolescents en situació d’alt risc d’exclusió social, tot orientant-los cap a la inserció laboral un cop acabats els quatre anys d’escolarització. “Projecte de Reconstrucció” perquè no es tracta de construir res nou, sinó de RECUPERAR el que ja habita en l’interior de cada adolescent, però que les circumstàncies socials i la desestructuració familiar han anat relegant al fons del seu ésser.

Treballem amb dos nivell, 2on i 4rt d'ESO.

Amb el suport de Carites.

 

cintra

 

POTS RECOLZAR AQUEST PROJECTE

 

inici

 

 

 

 

 

 

Acció de teatre invisible al Raval, contra els desnonaments. Juny/17

Acción de teatro invisible en el Raval de Barcelona, contra los desahusios en junio del 2017 a cargo del Forn de teatre Pa'tothom

 

Teatre Invisible

Què és el teatre invisible?

Teatre Invisible és una forma de intervenir amb el teatre en la quotidianitat de la gent amb l'objectiu de generar un canvi en el pensament polític i social del públic que es present i que hi participa. L'obra de teatre es representa en un context diferent que el teatre clàssic fora de l'escenari, com al carrer, el metro, una discoteca o un centre comercial.

El públic no identifica a l'obra de teatre ni als actors com a tals. De fet el públic es troba involucrat a la trama sense saber que està fent part d'una situació on ha de prendre posició davant del plantejament d'un conflicte.

Augusto Boal (creador del Teatre de l'Oprimit), crea també el Teatre invisible. Aquest tipus de teatre pretén fer visible conflictes socials sovint enquistats i silenciats buscant que la gent del carrer (que no ha decidit manifestar la seva opinió) es posicioni davant d'una injustícia o un fet del qual és testimoni en aquell moment, sense que sàpiguen que es tracta d'una obra de teatre. De la mateixa forma, pot atorgar als actors una excel·lent manera de posar-se en la pell dels seus personatges i veure com la gent reacciona davant d'ells i les seves accions.

S'ha de tenir en compte que els actors han estat preparats per afrontar les intervencions de la gent. L'objectiu també és no arribar desvetllar l'acció i evitar la intervenció policial i la violència.
La finalitat no és entretenir, sinó reflexionar sobre el tema en qüestió.

Accions invisibles i Pa'tothom

Condicions
Per encarregar una obra de teatre invisible es requereix temps i estudi previ de la
situació. Sols es pot fer difusió de l'acció un cop realitzada.
L'objectiu ha de ser el de investigar, mobilitzar i influir en l'opinió de la gent.

POTS RECOLZAR AQUEST PROJECTE!!

Inici

 

 

Embarazo no deseado, Teatro

De professió: PARES

Treball que realitzem amb moltes institucions educatives amb l'objectiu de la sensibilització dels pares davant certes problemàtiques que viu l'escola o l'entorn on s'inscriuen.

Es realitzen obres de teatre fòrum. Aquesta activitat està pensada com un punt de trobada i d'intercanvi d'opinions entre els pares i mares de l'escola. És important el fet de que les famílies desenvolupin diferents activitats al centre, més enllà dels habituals lliuraments de notes, ja que permet que es puguin apropar més a l'entorn del seu fill i d'altres famílies que comparteixen l'educació dels infants.


És un espai on a través d'una obra de teatre es presenten situacions del dia a dia d'una família, d'una classe o d'uns alumnes. Es representa un problema quotidià i després les famílies proposen solucions per a buscar solucionar-ho. L'obra no mostra una solució i es converteix en un vehicle per debatre sobre la manera d'actuar davant de certes situacions. Això pretén ajudar a veure altres maneres de comportar-se davant el conflicte.

Mirar més informació

POTS RECOLZAR AQUEST PROJECTE

Inici

 

C/ Lluna, 5 baixos Barcelona Tel.+34 934429282--- Mail info@patothom.org
Afegir a Facebook Facebook

Ir a la página de inicio Patothom