Patothom Pa'tothom  

 

Nosaltres volem garantir un pagament pels actors, un accés al teatre barat i un exercici digne del teatre.

Theatre of the Oppressed. Forn de teaatre Pa'tothom

 

Valors de l'economia solidària

L'exercici d'una economia solidària és col·lectiva i els subjectes no han de tenir un paper passiu de l'acció benèfica d'uns altres (que es tradueix en caritat), sinó ser partícips actius per a la millora social.

Tots els implicats en dinàmiques dins d'una economia solidària han d'assumir una responsabilitat social perquè només col·lectivament naixeran noves formes de dinamitzar la societat en aquest nivell.

La coordinació i administració de les estructures que hi participin o amb les que fem xarxa han de garantir un mitjà democràtic i una base d'igualtat.

Es garantirà la dignitat de les persones per sobre d'altres consideracions, mitjançant un exercici ètic dels diners.

Es impartirà justícia més enllà de formalismes simplistes tot garantint l'equitat.

Sumarem esforços cap a l'objectiu comú on s'entrellacen estretament per configurar un esforç col·lectiu que suposa la participació de tots.

Tot el desenvolupat es farà seguint uns valors ètics de l'honestedat i transparència aplicades en tots els àmbits des del quefer quotidià, les actuacions puntuals, la veritat en els informes fins als estats financers.

Per tot això s'ha de finançar l'entitat!

 

   
Donacions i compra solidària

 

 

 

Solidaritza't amb la cultura

Gràcies a la teva aportació donaràs accés als estudis de teatre a infants i joves.

Hi ha tres opcions:

*** Donaciones (cast) / Donacions (cat)

*** Asóciate (cast) / Associa't (cat)

*** Compra solidaria (cast) / Compra solidària (cat)

 

C/ Lluna, 5 baixos Barcelona Tel.+34 934429282 - - Mail info@patothom.org
Afegir a Facebook Facebook

 

SOLIDARÍZATE CON LA CULTURA

 

 

 

Donaciones

45 € es el precio que paga una persona recibir un mes de formación. Tu donativo significará que tres persona podrá estudiar teatro 1 mes. Es decir, 12 horas de formación teatral cada una.

100 € se traduce en un mes de formación teatral para 7 personas. Es decir, 36 horas cada uno de formación con profesionales. ¿Barato, verdad?

135 € son los estudios teatrales de un joven durante un curso (9 meses).

180 € se convierten en una formación teatral de 10 personas durante 1,5 meses.

360 € es un donativo que significa que 10 niños o jóvenes reciban formación teatral durante un trimestre.

 

Escribe un correo e indícanos lo que has decidido.

 

Inicio

 

 

 

 

Sòcies/socis

Haciendo piña es más fácil!

Las personas son la fuerza donde nace nuestra labor.

 

Por 50 € al año puedes apoyarnos.

- Facilitar que una niña/o o joven tenga más accesos para realizar una actividad formativa teatral.
- Que una persona no viva inconvenientes a la hora de querer formarse más allá de la educación reglada.
- Ayudar a niños y jóvenes a realizar una actividad extra-escolar.

Con tu aportación anual 1 niña y/o joven accederán a los estudios teatrales por el curso.

Siendo socia tendrás ventajas en intensivos y uso del espacio.

Escribe un correo e indícanos lo que has decidido.

 

Inicio

 

 

 

 

 

Compra solidaria

 

Si compras una camiseta apoyarás el projecto con jóvenes "De hoy para mañana / D'avui per demà".

También puedes comprar libros para apoyar nuestra línea editorial, conferencias...
Actualmente tenemos "Mapas teatrales / Crear, desarrollar y evaluar pretextos dramáticos". El 100% va encaminado a apoyar el trabajo de nuestros profesionales.

Escribe un correo e indícanos lo que has decidido.

 

Inicio

 

 

 

 

 

Solidaritza't amb la cultura

 

 

 

Donacions

45 € és el preu que paga una persona rebre un mes de formació. El teu donatiu significarà que tres persones podran estudiar teatre durant 1 mes. És a dir, 12 hores de formació teatral cadascuna.

100 € es tradueix en un mes de formació teatral per a 7 persones. És a dir, 36 hores cadascuna de formació amb professionals. ¿Barat, oi?

135 € són els estudis teatrals d'un jove durant un curs (9 mesos).

180 € es converteixen en una formació teatral de 10 persones durant 1,5 mesos.

360 € és un donatiu que significa que 10 nens o joves rebin formació teatral durant un trimestre.

 


Escriu un correu i indica'ns el que has decidit.

 

Inici

 

 

 

Sòcies/socis

Fent pinya és més fàcil!

Les persones són la força d'on surt la nostra tasca.

Per 10 € al mes pots recolzar-nos en:

- Facilitar que una nena/n o un jove tingui més fàcil realitzar una activitat formativa teatral.
- Que una persona no visqui inconvenients a l'hora de voler formar-se més enllà de l'escola normal.
- Treure a nens i joves del carrer perquè estan fent una activitat extra-escolar.

Amb la teva aportació anual 1 nena i/o jove accedirà als estudis teatrals pel curs.

A més obtindràs avantatges a intensius i ús de l'espai.

 


Escriu un correu i indica'ns el que has decidit.

 

Inici

 

 

 

 

 

Compra solidària

Si compres una samarreta donaràs suport al projecte amb joves "D'avui per demà".


També pots comprar llibres per donar suport a la nostra línia editorial, conferències ...

Actualment, tenim "Mapes teatrals / Crear, desenvolupar i avaluar pretextos dramàtics". El 100% va encaminat a donar suport al treball dels nostres professionals.


Escriu un correu i indica'ns el que has decidit.

 

 

 

Inici