Patothom Pa'tothom  

 

Forn de teatre Pa'tothom

Formación teatral - Cursos anuals

Pa'tothom es una escuela que ofrece cursos regulares que van desde septiembre hasta junio.

Pa'tothom ofereix cursos regulars que van des del setembre fins a finals de juny.

També cursos trimestrals i intensius.

La nostra oferta s'enriqueix amb el curs "Teatre de l'Oprimit - Teatre d'intervenció social'', esdevenint l'única escola que ofereix aquest tipus de formació.

OBERTES INSCRIPCIONS / ABIERTAS INSCRIPCIONES

Oferta formativa d'aquest any (...més)

Consulta els continguts dels cursos (...més)

 

 
facebook Facebook

 

 

 

Oferta de cursos 2018-19


FORN DE TEATRE PA'TOTHOM

 

 


Nom del curs Durada dia horari Preu / mes Preu / trimestre
Teatre d'intervenció social /Teatre de l'Oprimit
Nivell 1

01-oct al 17-des Dimarts 19h a 22h 120 € 320 €

Teatre d'intervenció social / Teatre de l'Oprimit
Nivell 2

Gener Dilluns 19h a 22h 115 € 290 €

Interpretació – Nivell 1

01-oct al 17-des Dilluns 19h a 22h 90 € 240€

Interpretació – Nivell 2

02-oct al 18-des Dimarts 20h a 22h -- 150 €

Grup Mitjans
Teatre per a preadolescents de Pa'tothom
De 13 a 14 anys

Octubre Dilluns 18h a 19,30h 40 € 100 €

Grup joves
Teatre per a joves de Pa'tothom
de 15 anys en endavant

Octubre Dijous 18h a 20h 40 € 100 €

Veu / voz

17 d'oct - 23 de juny 2018 Dimecres 18h a 19h o
19h a 20h
30 € 75 €

Cos / cuerpo

17 d'oct - 23 de juny 2018 Dimecres 18h a 19h o
19h a 20h
30 € 75 €

Cia. Joves

Octubre Divendres 20h a 22h -- --
             

Teatre i economia (Grup tancat)

  Dijous 20h a 22h -- --
    

Paquets formatius


Preu / mes Preu / Trimestre

Formación teatral en Pa'tothom. Barcelona
   

Paquet 1
Interpretació + cos + veu

Ahorro de 150 € el trimestre


--- 240 €

Paquet 2
Cos + veu

Ahorro de 30 € el trimestre


-- 120 €

Paquet 3
Joves + Cos + veu

Ahorro de 50 € el trimestre


-- 200 €

 

Notes

- L'alumnat de Teatre d'intervenció social podrà fer pràctiques i seguiment d'un dels projectes socials de l'entitat. / El alumnado de Teatro de intervención social puede hacer prácticas y seguimento de un proyecto social de la entidad.

- A més d'un bon rendiment i una bona valoració del professor, per a expedir un certificat caldrà una assistència d'un mínim del 80% i haver fet 30h de pràctiques en el centre. / Además de un buen rendimiento y valoración del profesor, para expedir un certificado es necesaria una asistencia mínima de un 80% i haber realizado 30 h de prácticas en el centro.

- Totes les persones derivades de les universitats per fer pràctiques a l'entitat han de tenir coneixements previs en Teatre de l'Oprimit o Teatre de intervenció social.
/ Todas las personas deribadas de universidades para hacer prácticas en la entidad han de tener conocimientos previos en Teatro del Oprimido.

Teatro del Oprimido Barcelona

L'activitat de Pa'tothom està dividida en trimestres:

1er trimestre: de l'1 d'octubre fins al 21 de desembre de 2018
2on trimestre: del 8 del gener fins al 30 de març de 2019
3er trimestre: del 1 d'abril fins al 27 de juny 2019

Mirar més informació sobre MONOGRÁFICS (...més)

Chollos / Xollus


Inici

 

 

 

actividades teatrales Forn de teatre Pa'tothom

CHOLLOS!! / XOLLUS!!

NO APLICABLES A LOS CURSOS A LOS QUE SE TIENE BECA.

Els alumnes de Pa'tothom tenen descomptes sobre totes les ofertes de Pa'tothom al llarg de curs, com ara intensius, workshops i trobades. / Los alumnos de Pa'tothom tienen descuentos sobre todas las ofertas de Pa'tothom a lo largo del curso como en intensivos, workshops o encuentros.

No cobrem matrícula / No cobramos matrícula.

Les persones que hagin fet el intensiu al mes de juliol tindran descompte. / Los alumnos que hayan hecho el intensivo del mes de julio tendrán un descuento de un 10% sobre el primer mes.

Pa'tothom ofrece becas/beques - Sol·licita beques / Solicita becas.

Hi ha descomptes sobre els cursos regulars per a famílies nombroses i per a famílies monoparentals. / Hay descuentos sobre los cursos regulares para familias numerosa y para familias monoparentales. (15%).

Hi ha descomptes sobre els cursos regulars amb el carné jove / Hay descuentos sobre los cursos regulares con el carnet jove.
- Conveni amb la Generalitat de Catalunya (10%). No estem d'acord que el Carnet Jove estigui lligat a la Caixa.

Els descomptes no són acumulables / Los descuentos no son acumulables.

NOTA: Els imports pagats com a paga i senyal per a la reserva de plaça, en el supòsit que no s'assisteixi, no es retornaran / Los importes pagados como paga y señal, para la reserva de plaza, en el supuesto que no se asista, no se devolverán.

Inici

Ir a la página de inicio Patothom

 

 

 


logo3Teatro del oprimido / Teatro de intervención social / Nivel 1 /

 

Técnicas interactivas. Se trata de conocer el teatro como motor de cambio y empoderamiento de ciertos colectivos. El curso estudiará diferentes formas de dinamizar, cohesionar y trabajar con grupos. Se conocerán las metodologías teatrales que siguen, sobre todo, la línea de Augusto Boal, creador de Teatro del Oprimido.

Juegos.
Dinámicas de activación.
Colectivos.
Teatro imagen.
Teatro foro.

 

Profesor: Jordi Forcadas

Total horas semanales: 3 h (+30 horas de prácticas)

Dia: Lunes de 19 a 22h

Precio: Mensual 115 € / Trimestral 290 €

 

 

Teatro contra el patriarcado

 

Inici

 

 


logo3
Teatro de Intervención social
/ Nivel 2 / Teatro del oprimido

 

 

2º NIVEL DE TEATRO COMO INTERVENCIÓN SOCIAL

En este curso se complementará lo aprendido en el primer nivel de Teatro de Intervención social 1. El alumno elaborará un aprendizaje más profundo de técnicas tanto de actor e interventor social.

Se analizarán todas las fases en la consecución de un proyecto para la creación de un teatro foro específico. La formación del actor social es un eje de la formación, aprendiendo desde la acción e intervención en el espacio público con técnicas diversas como la acción invisible.

Teatro foro.
Espacio público.
Teatro invisible.

rofesor: Jordi Forcadas

Total horas semanales: 3 h (+30 horas de prácticas)

Comenzará en enero del 2019

Inici

 

 

 

 

logo3Teatro del oprimido / Teatro de Intervención social / Nivel 3 /

 

3º NIVEL DE TEATRO COMO INTERVENCIÓN SOCIAL

En este curso se complementará lo aprendido en los niveles 1 y 2 de Teatro de Intervención social El alumno elaborará un aprendizaje más profundo de técnicas de concepción de obras de teatro y de jockering (comodín).

Desarrollar capacidades para dinamizar un teatro foro, un taller o un proceso dramático desde el joquering o la interpretación.

Joquering

En este curso se estudia en profundidad el rol de jóquer. Los diferentes aspectos desde su rol como puente entre el foro y los asistentes, así como el primer contacto con el grupo, la activación y la escenificación.

¿Quién es el joquer? ¿Qué campos debe dominar, qué competencias con el grupo, con los espect-actores? ¿Qué herramientas utiliza para la dinamización de un foro?
Trucos y reglas.
La Mayéutica.
Preguntas a la obra, preguntas a los espect-actores
Tipos de intervención.
Técnicas para la preparación del antimodelo.
Técnicas de escenificación.

Profesor: Jordi Forcadas

Comenzará en abril del 2019


Inici


 

logo3

Interpretació 1

A cŕrrec de David Franch

 

 

90 € 240€

 

Contingut del curs

Es treballaran 3 blocs al llarg del curs, es a dir un bloc cada trimestre. Aquests són: "cos i veu", "match improvisació" i "treball actoral".

L'última part anirà encaminada a fer escenes que es presentaran a final de curs.

Està enfocat des d'una pedagogia renovadora basada en el joc, la creació, sempre des d'un punt de vista social. Treballarem la construcció d'escenes a partir d'improvisacions i per altra banda la preparació física per a treball d'escena possibilitant d'una manera molt divertida i senzilla, que qualsevol persona pugui comprovar les seves capacitats creatives, innates a tots i cadascun de nosaltres.

 

Professor: David Franch

Format en interpretació pel Institut del Teatre i a l’escola de teatre La Otra Orilla.
Altres formacions clown, equilibris i acrobàcies, dansa, contact improvisació, dansa acrobàtica, tècnica realease i altres disciplines escèniques com comèdia de l’art, mim, base tècnica, improvisació gestual i trapezi i creació escènica.

Dia: Lunes de 19 a 22h

Precio: 90 €/ mes o 240€/trimeste

Consulta els paquets (més d'una assignatura)

 

David FRANCH- Foto: Tristan Perez-Martin

Foto de APlacer - Tristan Perez-Martin

 

 

 


logo3Interpretació 2

 

Contenido del curso

Durante los tres trimestres del año trabajaremos en un proyecto de creación colectiva que dará como fruto una pieza final que se presentará a público al finalizar el año. Los participantes utilizarán su propia voz y discurso para la creación y desarrollo de la obra escénica.

Objetivos:
- El trabajo de identificación y relación con el público.
- La interpretación no matriz del performer. Identidad y autorretrato.
- El creador en escena. Dramaturgia de ficción explícita.

 

Professor: David Franch

Format en interpretació pel Institut del Teatre i a l’escola de teatre La Otra Orilla.
Altres formacions clown, equilibris i acrobàcies, dansa, contact improvisació, dansa acrobàtica, tècnica realease i altres disciplines escèniques com comèdia de l’art, mim, base tècnica, improvisació gestual i trapezi i creació escènica.

Dia: martes de 20 a 22h

Precio: 150 €

 

 

 

 

Forn de teatre Pa'tothom. Teatro del Oprimido

 


logo3Cos / cuerpo

Curso de expresión corporal

A cargo de Andrea Lesko

Dirigido a actores y actrices que quieran potenciar sus habilidades expresivas mediante el movimiento corporal.

El curso trata de concienciar al actor de la importancia de un cuerpo a disposición del trabajo interpretativo que se requiera.

Las actividades que se van a llevar a cabo son, entre otras, formación física,conciencia corporal y espacial, técnicas de relajación y activación, coordinación, expresividad, improvisación, creatividad y creación de personajes.

Andrea Lesko ha estudiado Arte Dramático en la Escuela Cristina Rota. Teatro de intervención social en Forn de teatre Pa’tothom y Expresión corporal en Espacio Kuatro, entre otros. También Danza Clásica, examinada por la Royal Academy London. Danza Contemporánea en escuela Area Danza y otras.

Andrea Lesko

Dia: Miércoles de 18 a 19h o 19 a 20h

Precio: Mensual 30 € / Trimestral 75 €

Consulta els paquets (més d'una assignatura)

Danza Forn de teatre Pa'tothom

 

 

 

 

 

 

logo3

Veu / Voz

A càrrec de Iona Balcells

Posarem a to el nostre instrument i trobarem maneres d'utilitzar-lo d'una manera eficaç, per tal que ens doni més llibertat i més creativitat interpretativa. Aprendrem a entendre la nostra veu des de l'autoconeixement; investigant amb el cos, jugant amb l'espai, i descobrint-la com una nova eina d'expressivitat escènica.

Professora: Iona Balcells

Es gradua al Col·legi de Teatre de Barcelona i rep classes de cant amb la compositora i cantant Mariona Sagarra. Fa un curs de teatre de gest amb la Mercè Mateu i en Joan Faneca i un curs de clown amb la pallassa Pepa Plana. Forma part de la companyia la Fil·loxera Teatre de la qual n'és co-fundadora i amb la que recentment han estrenat el seu segon espectacle "Estiu". És la presentadora del programa de televisió "Club Banyetes" i protagonista dels seus musicals durant quatre anys consecutius. Ha treballat en l'obra per a la prevenció de les drogodependències "Max i Maxi" i fa 7 anys que treballa esporàdicament amb la companyia de teatre de carrer Sac Espectacles.

 

Dia: Miércoles de 18 a 19h o 19 a 20h

Precio: Mensual 30 € / Trimestral 75 €

Consulta els paquets (més d'una assignatura)

Treball de veu al Forn de teatre Pa'tothom

 

 

 

logo3Grup Pre-adolescents

Teatre per a preadolescents de Pa'tothom
de 13 i 14 anys

 

Curs per afavorir un espai de descobriment de sí mateix i del seu entorn. Es treballa habilitats psicomotrius i socials. Treballa tant el desenvolupament del cos com lapacitat d'estar en grup.

Emfasis a l'expressió dramàtica mitjançant els jocs.
Improvisacions.
Memorització de texts.
Anàlisi de problemàtiques properes.
Cooperació, escolta i empatia, respecte, etc.

Dia: Lunes de 18 a 19.30h

Precio: Mensual 40 € / Trimestral 100 €

Clases de teatro para jóvenes

 

 

 

 

 

 

 

logo3Grup de joves

Teatre per a joves de Pa'tothom de 15 anys en endavant

 

 

Taller de teatro interactivo con colectivos de jóvenes para que creen sus propias obras poniendo sobre el escenario sus dudas y preocupaciones.

Se pretende crear un espacio para que los jóvenes tomen la palabra, descubran sus capacidades expresivas y potencialidades, y así, poder incidir en los cambios de índole social.

Después de 15 años trabajando con jóvenes Pa'tothom se ha creado la reputación en esta línea. Esto se traduce en que muchos de ellos merezcan ofertas y posibilidades de trabajar con otros grupos que recurren a esta cantera de jóvenes artistas (incluso en teatro del oprimido). El boca a boca ha hecho que estos jóvenes se les abriera un nuevo horizonte y la posibilidad de interpretar y conocer el maravilloso mundo del teatro.

Dia: Jueves de 18 a 20h

Precio: Mensual 40 € / Trimestral 100 €

 

Y si lo haces bien puedes ser parte del proyecto:

Clase de teatro en Pa'tothom

 

Projecte Avui per demà

Es pot ser part de la Companyia de Joves de Pa'tothom un cop seleccionats pel director artístic al moment de fer una formació amb l'entitat.

Els joves s'endinsen en un projecte anual de formació que acaba en la presentació d'una obra. Es vinculen d'una manera personal i no remunerada i segons les seves capacitats i amb implicació, respecte i progrés aniran formant-se a sí mateixos i el grup.

Mitjançant el teatre el jovent pot explicar situacions per a ells importants i tot debatent amb els altres companys trobin eines per enfrontar-s'hi.

Aquest projecte integra moltes accions des d’una perspectiva lúdica tot motivant i activant des d'un aprenentatge actiu.

Teatro contra el abuso policial

 

 

Inici